Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο περιβάλλον εσωτερικών χώρων (2015 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι στο περιβάλλον εσωτερικών χώρων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2015
Λέξη-Κλειδί:Εσωτερικοί Χώροι
Δημόσια Υγεία
Δομικά Υλικά
Ιοντίζουσα Ακτινοβολία
Ραδιενεργά Υλικά
Χημικοί Ρύποι
Μετρήσεις
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1622