Αντοχή θραύσεως πλακών, δοκών και πλακοδοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα επιπονούμενων σε στρέψη-κάμψη-αξονική δύναμη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζαράρης Πρόδρομος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (5ο : 1981 : Λευκωσία) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Πλακοδοκοί
Θραύση
Στρέψη
Κάμψη
Αντοχή Υλικών
Πλάκες
Δοκοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 654