Παραπομπή APA

Αγγελίδης Γιάννης. (2016). Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Αγγελίδης Γιάννης. Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 2016.

Παραπομπή MLA

Αγγελίδης Γιάννης. Γνωμοδότηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σταδίου Β1 του ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.