Κατολισθητικά φαινόμενα στην Εγνατία οδό : Διάγνωση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακουμπέντα Eλένη, Χαραλαμπάκης Μανώλης
Συλλογικό Έργο: Κατολισθητικά φαινόμενα : Εκδήλωση - παρακολούθηση - αντιμετώπιση, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2015
Πηγή:Κατολισθητικά φαινόμενα : Εκδήλωση - παρακολούθηση - αντιμετώπιση (2015 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Κατολισθήσεις
Εργα Οδοποιϊας
Ευστάθεια
Πρανή
Τεχνικά Εργα
Γεωτεχνικές Μελέτες
Σταθεροποίηση Εδάφους
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1623