Μηχανική συμπεριφορά στοιχείων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος υπό σεισμικήν έντασιν (πρόδρομος ανακοίνωσις)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πλαϊνης Παναγιώτης, Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (2ο : 1975: Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-ΕΤ Σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Δυναμική Φόρτιση
Σεισμική Ενταση
Στατική Φόρτιση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 974