Πρακτικά ελληνικού συνεδρίου σκυροδέματος (1ο : 1973 : Βόλος)

Τον Απρίλιο 1973 έγινε στο Βόλο το 1ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος μετά από προσπάθεια και προπαρασκευή του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ. Στο τεύχος περιλαμβάνονται οι επιστημονικές ανακοινώσεις των ξένων μηχανικών και οι συζητήσεις που ακολούθησαν τις αντίστοιχες Ελληνικές ανακοινώσεις.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος, ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1974
Λέξη-Κλειδί:Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Σκυρόδεμα
Δομική Μηχανική
Κατασκευές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων
Τα πρακτικά των συζητήσεων

Παρόμοια τεκμήρια