Σεισμική συμπεριφορά κτιρίου με μεταλλικό Φ.Ο. και διαχωριστικά με σύστημα ξηράς δόμησης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δοντάς Δημήτρης, Henkel F.-O., Καραπίττα Λουτσία, Καρύδης Παναγιώτης, Μουζάκης Χάρης, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Φούντη Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (7ο : 2011 : Βόλος) / / Ε.Ε.Μ.Ε., ΤΕΕ, Παν. Θεσσαλίας, ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Μεταλλικές Κατασκευές
Κτίρια
Σεισμική Φόρτιση
Εργαστηριακές Δοκιμές
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2613