Μελέτη συμπεριφοράς συγκολλητού κόμβου σύμμικτης δοκού σε σύμμικτο ή μεταλλικό υποστύλωμα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Στεφανάκη Καλλιόπη Δ., Κάλφας Χρίστος Ν., Παχούμης Δημήτριος Θ., Ευθυμίου Ιωάννης Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (7ο : 2011 : Βόλος) / / Ε.Ε.Μ.Ε., ΤΕΕ, Παν. Θεσσαλίας, ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Μεταλλικές Κατασκευές
Συνδέσεις
Κόμβοι
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Σύμμικτες Δοκοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου