Παραπομπή APA

(2016). Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη): Πρακτικά συνεδρίου. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη): Πρακτικά συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 2016.

Παραπομπή MLA

Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη): Πρακτικά συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.