Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) Πρακτικά συνεδρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2016
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα
Βιομηχανία
Καινοτομίες
Δημόσια Εργα
Εργα Υποδομής
Επενδύσεις
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Μεταφορές
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια