Επενδύοντας στον τομέα Μεταφορών - Μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική για την υπέρβαση της ελληνικής κρίσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πέρκα Πέτη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) : Πρακτικά συνεδρίου / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Μεταφορές
Συγκοινωνιακά Δίκτυα
Συνδυασμένες Μεταφορές
Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1628