Ελληνική γλώσσα και ορολογία (10ο : 2015 : Αθήνα) αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Κριαρά

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνική γλώσσα και ορολογία, Mc Cain Hellas ΕΠΕ, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΕΛΕΤΟ Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας , 2013
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Παρόμοια τεκμήρια