Οδικός χάρτης για την χωροθέτηση και θεσμική έγκριση μιας επένδυσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δούμας Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) : Πρακτικά συνεδρίου / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Χωροθέτηση
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Επενδύσεις
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου