Παραπομπή APA

Αυγουστίδου Έρση. (2016). Αποτίμηση του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης των χρήσεων γης στην Περιφέρεια: Διαπιστώσεις - ερωτήματα.

Παραπομπή Chicago Style

Αυγουστίδου Έρση. Αποτίμηση του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης των χρήσεων γης στην Περιφέρεια: Διαπιστώσεις - ερωτήματα. 2016.

Παραπομπή MLA

Αυγουστίδου Έρση. Αποτίμηση του σχεδιασμού και της θεσμοθέτησης των χρήσεων γης στην Περιφέρεια: Διαπιστώσεις - ερωτήματα. 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.