Αναζητώντας ένα νέο ρόλο για τη Θεσσαλονίκη που θα στηρίζεται: στη βελτίωση των αστικών χαρακτηριστικών της πόλης, σε διεθνή αναγνωρισιμότητα και σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπελιμπασάκης Kων/νος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρηματική Περιφέρεια - Αμεσες ενέργειες και στρατηγικός σχεδιασμός (2016 : Θεσσαλονίκη) : Πρακτικά συνεδρίου / / ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αειφόρος Ανάπτυξη
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αστική Ανάπτυξη
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1628