Προβλήματα τεχνικής γεωλογίας σε επιφανειακές & υποθαλάσσιες κατολισθήσεις στη Διώρυγα Κορίνθου Σύνοψη Διδακτορικής Διατριβής

Η εργασία αυτή είναι περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής, όπου παρουσιάζονται νέες πτυχές του θέματος από πλευράς Τεχνικής Γεωλογίας, ενδιαφέρουσες για τους Μηχανικούς, καθόσον περιέχει νέα ερευνητικά στοιχεία και επιστημονική τεκμηρίωση, χρήσιμα για την επιστημονική γνώση των Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μεταλλειολόγ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσιπιανίτης Αντώνιος Χρ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών - Τομ. Γεωλογικών Επιστημών
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2012
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 6070
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.151 Τ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.151 ΤΣΙ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη