Βιομηχανικά προϊόντα και έλεγχος της αγοράς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκόνος Ιωάννης Φ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα) / / ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικά Προϊόντα
Εποπτεία Αγοράς
Κοινοτικές Οδηγίες
Σήμανση CE
Τυποποίηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας