Παραπομπή APA

Στρατάκης Γεώργιος. (2016). Κανονιστικές διατάξεις, επιστημονική γνώση και διαπιστευμένη δοκιμή: ένα τρίπτυχο στην υπηρεσία του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων. Δυνατότητες και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιδιωτικών εργαστηρίων.

Παραπομπή Chicago Style

Στρατάκης Γεώργιος. Κανονιστικές διατάξεις, επιστημονική γνώση και διαπιστευμένη δοκιμή: ένα τρίπτυχο στην υπηρεσία του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων. Δυνατότητες και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιδιωτικών εργαστηρίων. 2016.

Παραπομπή MLA

Στρατάκης Γεώργιος. Κανονιστικές διατάξεις, επιστημονική γνώση και διαπιστευμένη δοκιμή: ένα τρίπτυχο στην υπηρεσία του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων. Δυνατότητες και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιδιωτικών εργαστηρίων. 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.