Επιλογή εργαστηρίου για τον έλεγχο ποιότητας νερού δικτύων ύδρευσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσακαλίδης Αντώνιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Η εφαρμογή του διαπιστευμένου εργαστηριακού ελέγχου για την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος (2016 : ΑΘήνα) / / ΤΕΕ, Ελληνική Ενωση Εργαστηρίων
Λέξη-Κλειδί:Ελεγχος Ποιότητας
Διασφάλιση Ποιότητας
Εργαστήρια
Δίκτυα Υδρευσης
Νομοθετικό Πλαίσιο
Κοινοτικές Οδηγίες
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Παρόμοια τεκμήρια