Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα (Αθήνα : 2016)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα (Εσπερίδα), ΤΕΕ, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2016
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τυποποίηση
Πρότυπα
Νομοθεσία
Τεχνικές Προδιαγραφές
Κοινοτικές Οδηγίες
Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της εσπερίδας
Το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου - συμπερασμάτων

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2619
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available