Παραπομπή APA

Τσαμουργιάννης Δημήτριος. (2010). Ανακύκλωση - Ανάκτηση Υλικών: Εταιρεία ανακύκλωσης Scrap Θράκης. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Τσαμουργιάννης Δημήτριος. Ανακύκλωση - Ανάκτηση Υλικών: Εταιρεία ανακύκλωσης Scrap Θράκης. Ξάνθη, 2010.

Παραπομπή MLA

Τσαμουργιάννης Δημήτριος. Ανακύκλωση - Ανάκτηση Υλικών: Εταιρεία ανακύκλωσης Scrap Θράκης. Ξάνθη, 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.