Ανακύκλωση - Ανάκτηση Υλικών : Εταιρεία ανακύκλωσης Scrap Θράκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαμουργιάννης Δημήτριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΜΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2010
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:1 cd
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Κωδικός DEWEY:363.7282 - (Ανακύκλωση αποβλήτων:Περιβάλλον)
628.4458 - (Ανακύκλωση:Απορρίμματα:Υγειονομική μηχανική)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)