Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος, ΕΠΕΣ, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2016
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Διαστασιολόγηση
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Κατασκευές
Σύνθετα Υλικά
Δομικά Υλικά
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου