Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης, ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας, ΠΣΔΑΤΜ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2017
Πηγή:Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης / / ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας, ΠΣΔΑΤΜ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Σχέδιο Πόλης
Απαλλοτριώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ