Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του Ν. 4269/14 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4447/16

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ψυχογιός Θεοδόσης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Πηγή:Πολεοδομικός σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα, τροποιήσεις σχεδίων πόλης, άρσεις απαλλοτρίωσης / / ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας, ΠΣΔΑΤΜ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Λέξη-Κλειδί:Αειφόρος Ανάπτυξη
Χωρική Ανάλυση
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 349