Χάρτες αξιών ακινήτων

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία κύριο αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι χάρτες αξιών ακινήτων και οι τρόποι παραγωγής τους. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα παρουσιαστεί είναι με ποιό τρόπο μία αξία μπορεί να χαρτογραφηθεί και συγκεκριμένα ποιά χαρτογραφικά σύμβολα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ποιούς τρόπους απεικόνισης. Επίσης, παρουσιάζονται γε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Περχανίδης Λίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2013
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.8 ΠΕΡ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη