Οι βιβλιοθήκες στον αρχαίο κόσμο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Casson Lionel
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης , 2016
Έκδοση:α' ανατύπωση
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ