Παραπομπή APA

Νικολαϊδης Δημήτρης. (2016). Δομική αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο του συντελεστή δομικής υποβάθμισης (reff).

Παραπομπή Chicago Style

Νικολαϊδης Δημήτρης. Δομική αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο του συντελεστή δομικής υποβάθμισης (reff). 2016.

Παραπομπή MLA

Νικολαϊδης Δημήτρης. Δομική αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο του συντελεστή δομικής υποβάθμισης (reff). 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.