Παραπομπή APA

Παπαχατζάκης Γεώργιος Α. (2016). Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά.

Παραπομπή Chicago Style

Παπαχατζάκης Γεώργιος Α. Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά. 2016.

Παραπομπή MLA

Παπαχατζάκης Γεώργιος Α. Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά. 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.