Παραπομπή APA

Πάππου Θεοδώρα. (2016). Απόκριση ψηλών και εύκαμπτων κτιρίων σε δυναμικές φορτίσεις ανέμου ως αποτέλεσμα συζευγμένης ανάλυσης ροής-κατασκευής (Fluid Structure Interaction - FSI).

Παραπομπή Chicago Style

Πάππου Θεοδώρα. Απόκριση ψηλών και εύκαμπτων κτιρίων σε δυναμικές φορτίσεις ανέμου ως αποτέλεσμα συζευγμένης ανάλυσης ροής-κατασκευής (Fluid Structure Interaction - FSI). 2016.

Παραπομπή MLA

Πάππου Θεοδώρα. Απόκριση ψηλών και εύκαμπτων κτιρίων σε δυναμικές φορτίσεις ανέμου ως αποτέλεσμα συζευγμένης ανάλυσης ροής-κατασκευής (Fluid Structure Interaction - FSI). 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.