Ο Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός Μέρος 1ο Γενικοί Κανόνες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παχάκης Μιχάλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ευρωκώδικας 7 : Γεωτεχνικός σχεδιασμός (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Πηγή:Ευρωκώδικας 7 (1999 : Αθήνα) : Γεωτεχνικός σχεδιασμός / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Γεωτεχνική
Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
Βελτίωση Εδάφους
Πάσσαλοι
Θεμελιώσεις
Εδαφομηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1709