Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (8ο : 2014 : Τρίπολη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών, Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Εργων, ΤΕΕ - Τμ. Πελοποννήσου
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Τρίπολη , 2014
Λέξη-Κλειδί:Μεταλλικές Κατασκευές
Σύμμικτες Κατασκευές
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Σιδηρές Γέφυρες
Κτίρια
Αντοχή Υλικών
Δομικός Σχεδιασμός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα πρακτικά του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2624
Μ 2625
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available