Αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης και κόστος επεμβάσεων σε αστικό περιβάλλον

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ελευθεριάδου Αναστασία Κ., Μπαλτζοπούλου Αικατερίνη Δ., Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη) / / ΕΠΕΣ, ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κτίρια
Σεισμική Διακινδύνευση
Σεισμοί
Βλάβες
Σεισμική Τρωτότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου