Παραπομπή APA

Δουρίδα Μαρία. (2016). Μελέτη ρεολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων παστών, κονιαμάτων και σκυροδέματος με ρευστοποιητές πολυκαρβοξυλικής και λιγνοσουλφονικής βάσης.

Παραπομπή Chicago Style

Δουρίδα Μαρία. Μελέτη ρεολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων παστών, κονιαμάτων και σκυροδέματος με ρευστοποιητές πολυκαρβοξυλικής και λιγνοσουλφονικής βάσης. 2016.

Παραπομπή MLA

Δουρίδα Μαρία. Μελέτη ρεολογικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων παστών, κονιαμάτων και σκυροδέματος με ρευστοποιητές πολυκαρβοξυλικής και λιγνοσουλφονικής βάσης. 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.