Διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων σύνθετων κονιαμάτων υψηλής ικανότητας σε παραμόρφωση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ταστάνη Σουσάνα Π., Βενέτη Μαρία, Ζάπρης Βασίλειος, Νταμπανλή Ευαγγελία, Σαββίδης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη) / / ΕΠΕΣ, ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Σύνθετα Υλικά
Μηχανικές Ιδιότητες
Κονιάματα
Παραμορφώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου