Παραπομπή APA

Κυριακόπουλος Βασίλειος. (2016). Σχέση αντοχής σκυροδέματος σε θλίψη και κάμψη (για θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή Αττικής).

Παραπομπή Chicago Style

Κυριακόπουλος Βασίλειος. Σχέση αντοχής σκυροδέματος σε θλίψη και κάμψη (για θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή Αττικής). 2016.

Παραπομπή MLA

Κυριακόπουλος Βασίλειος. Σχέση αντοχής σκυροδέματος σε θλίψη και κάμψη (για θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή Αττικής). 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.