Ανάλυση και σχεδιασμός δοκών από ινοσκυρόδεμα με χαλύβδινες ίνες υπό κάμψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χαλιορής Κωνσταντίνος, Παναγιωτόπουλος Θωμάς
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη) / / ΕΠΕΣ, ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Δοκοί
Κάμψη
Προσομοίωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου