Δασικοί χάρτες προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισής τους (2017 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Δασικοί χάρτες: προβλήματα και προτάσεις αντιμετώπισής τους (Ημερίδα), ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2017
Λέξη-Κλειδί:Δάση
Δασική Πολιτική
Δασικοί Χάρτες
Εθνικό Κτηματολόγιο
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας