Τοξωτή γέφυρα Τσακώνας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σταθόπουλος Κυριάκος, Κοτσανόπουλος Παναγιώτης, Σπυρόπουλος Ιωάννης, Σταθόπουλος Σταμάτης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη) / / ΕΠΕΣ, ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Γεφυροποιία
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Σχεδιασμός Κατασκευών
Δομικά Στοιχεία
Σύμμικτες Κατασκευές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1631