Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων (2017 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Νέοι τρόποι χρηματοδότησης δημοσίων έργων (Ημερίδα), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2017
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Μελέτες Δημοσίων Εργων
Δημόσιες Επενδύσεις
Χρηματοδότηση
Κοστολόγηση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας