Παραπομπή APA

Τσακίρης Στέφανος. (2016). Υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος μεγάλης κλίμακας με ανεπαρκείς αναμονές σε ψευδοσεισμική φόρτιση.

Παραπομπή Chicago Style

Τσακίρης Στέφανος. Υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος μεγάλης κλίμακας με ανεπαρκείς αναμονές σε ψευδοσεισμική φόρτιση. 2016.

Παραπομπή MLA

Τσακίρης Στέφανος. Υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος μεγάλης κλίμακας με ανεπαρκείς αναμονές σε ψευδοσεισμική φόρτιση. 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.