Πειραματική διερεύνηση επίδρασης αλκαλικότητας σκυροδέματος στις μηχανικές ιδιότητες ράβδων ινοπλισμένων πολυμερών από γυαλί

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δέμης Σωτήρης, Πηλακούτας Κύπρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο σκυροδέματος (17ο : 2016 : Θεσσαλονίκη) / / ΕΠΕΣ, ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Ινοπλισμένα Πολυμερή
Εργαστηριακές Δοκιμές
Διάβρωση
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Η περίληψη της εισήγησης
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου