Παραπομπή APA

Χαραλαμπίδη Βαρβάρα. (2016). Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς σε κόπωση δοκών ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων σε κάμψη με σύνθετα υλικά.

Παραπομπή Chicago Style

Χαραλαμπίδη Βαρβάρα. Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς σε κόπωση δοκών ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων σε κάμψη με σύνθετα υλικά. 2016.

Παραπομπή MLA

Χαραλαμπίδη Βαρβάρα. Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς σε κόπωση δοκών ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων σε κάμψη με σύνθετα υλικά. 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.