Παραπομπή APA

Νικολάου Κωνσταντίνος. (2014). Οριακή ανάλυση και ανάλυση προσαρμογής επίπεδων μεταλλικών φύλλων με τάσεις διαρροής, διαφορετικές σε θλίψη και εφελκυσμό.

Παραπομπή Chicago Style

Νικολάου Κωνσταντίνος. Οριακή ανάλυση και ανάλυση προσαρμογής επίπεδων μεταλλικών φύλλων με τάσεις διαρροής, διαφορετικές σε θλίψη και εφελκυσμό. 2014.

Παραπομπή MLA

Νικολάου Κωνσταντίνος. Οριακή ανάλυση και ανάλυση προσαρμογής επίπεδων μεταλλικών φύλλων με τάσεις διαρροής, διαφορετικές σε θλίψη και εφελκυσμό. 2014.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.