Ανάλυση και σχεδιασμός πεζογέφυρας αλουμινίου μεγάλου ανοίγματος στο πλαίσιο των ευρωκωδίκων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νικολαϊδης Θεμιστοκλής, Γέρμανος Γεώργιος, Ευθυμίου Ευάγγελος, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Πηγή:Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών (8ο : 2014 : Τρίπολη) / / ΕΕΜΕ, ΤΕΕ-Τμ. Πελοποννήσου
Λέξη-Κλειδί:Μεταλλικές Κατασκευές
Αλουμίνιο
Γέφυρες
Σχεδιασμός Κατασκευών
Ευρωκώδικες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου