Απομάκρυνση Ni και Cd από το πόσιμο νερό με προσρόφηση σε υδροξυ-οξείδια σιδήρου -μαγγανίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σουκάκος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2015
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 660.28423 Σ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Not Available