Παραπομπή APA

Μπουρούσης Κωνσταντίνος Α. (2017). Βασικά σημεία του σχεδίου νέας ΤΟΤΕΕ για το σχεδιασμό και τον έλεγχο εγκαταστάσεων οδοφωτισμού.

Παραπομπή Chicago Style

Μπουρούσης Κωνσταντίνος Α. Βασικά σημεία του σχεδίου νέας ΤΟΤΕΕ για το σχεδιασμό και τον έλεγχο εγκαταστάσεων οδοφωτισμού. 2017.

Παραπομπή MLA

Μπουρούσης Κωνσταντίνος Α. Βασικά σημεία του σχεδίου νέας ΤΟΤΕΕ για το σχεδιασμό και τον έλεγχο εγκαταστάσεων οδοφωτισμού. 2017.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.