Φυσική περιγραφή:35 σ. : εικ., πίν., σχ.
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)