Παραπομπή APA

Νίκου Ιωάννα. (2016). Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ενέργεια.

Παραπομπή Chicago Style

Νίκου Ιωάννα. Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ενέργεια. 2016.

Παραπομπή MLA

Νίκου Ιωάννα. Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ενέργεια. 2016.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.