ΤΟΤΕΕ 2481/86 Εγκαταστάσεις σε κτήρια διανομή ατμού μέχρι ΡΝ 16-300οC

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λέφας Κωνσταντίνος Χ., Καρατζόγλου Κ., Γκιουζέλης Α.
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ,Δ/νση ΕΗ1, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1989
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ